Anayasa Mahkemesi, pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkukuna karşı açılan davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilmediği kararı vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 01.07.2020 tarihli 2016/70 numaralı Kararı 11.08.2020 tarihli ve 31210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Başvuru, pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname

Devam