İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuk Danışmanlığı

Çalışanlara barışçıl ve mevzuata uygun bir çalışma ortamı sunabilmesi için iş hukuku ve sosyal güvenlik alanındaki mevzuata uyum göstermek gerekmektedir. İş kazası ve meslek hastalıkları bildirimlerinin yapılması, periyodik kontrollerin takibi ve acil durum eylem planıyla risk değerlendirme raporlarının hazırlanması işveren-işçi ilişkilerini sağlıklı zemine taşırken faaliyet alanlarında gösterilen çabanın sonuçlarını güçlendirecektir.

  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
  • Asgari İşçilik ve Uzlaşma
  • İstihdam Teşvikleri Takibi
  • Çalışma Mevzuatı Çerçevesinde Revizyon Uygulamaları ve Raporlanması
  • Diğer Hukuki Konular Hakkında Danışmanlık