Uluslararası Vergi Hizmetleri

Uluslararası vergi hizmetleri ile mükellefler için çeşitli vergisel fırsatların ortaya çıkarılması, global vergi risklerinin tespiti ve yurt dışındaki beyanname ve raporlama yükümlülüklerin yerine getirilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca yerel mevzuat ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi uluslararası düzenlemeleri dikkate almak suretiyle, mükelleflerin Türkiye dışında gerçekleştirecekleri yatırımlara yönelik etkin uluslararası vergi planlama stratejileri geliştirilmektedir.

  • Transfer Fiyatlandırması Mevzuatı Uyum Çalışmaları
  • Lokal ve Uluslararası Vergi Durum Planlaması
  • Vergisel Due Diligence Çalışmaları
  • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma Hükümleri dikkate alınarak Vergi Planlanması ve Vergi Stratejilerinin Geliştirilmesi