Finansal Muhasebe Hizmetleri

İşletmelerin kendilerine rekabet alanı sağlamak için öz yetenekleri ile ilgili işleri kendilerinin yapması, öz yetenekleri dışında kalan işleri, o konuda uzman işletmelerden tedarik etmeleri önem arz etmektedir. Finansal muhasebe hizmetlerinin outsource yoluyla temin edilmesi, muhasebe alanının konunun uzmanlarına devredilmesi sağlarken enerjinin asıl iş alanına sarf edilmesine imkan tanıyacaktır.

  • Finansal Muhasebe İşlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı esas alınarak yürütülmesi
  • Muhasebe Sistemi’nin Kurulması ve Danışmanlık, Kontrol Faaliyetlerinin yerine getirilmesi
  • Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması
  • İlgili Dönem Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi