Mali Müşavirlik Hizmetleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların vergi beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce imzalanmasını zorunlu tutmuştur. Bu zorunluluk vergiye tabi kazancın vergi mevzuatına uygun şekilde düzenlenmesi sağlamak amacıyla getirilmiştir. Bunun ötesinde, muhasebe işlemlerinin uzmanlara teslim edilmesi yoluyla doğru raporlara ulaşma imkanına kavuşulur iken mevzuat kaynaklı avantajların da yakalanması mümkün olacaktır.

  • Aylık Belge ve Kayıt Kontrolü
  • Aylık Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi
  • Geçici Vergi ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi
  • B/A ve B/S Formların elektronik ortamda iletilmesi