Anayasa Mahkemesi, pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkukuna karşı açılan davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilmediği kararı vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 01.07.2020 tarihli 2016/70 numaralı Kararı 11.08.2020 tarihli ve 31210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Başvuru, pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkuk işlemlerine ve cezalarına karşı açılan davaların esası incelenmeden reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilmesine ilişkindir.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın konuya ilişkin yerleşik içtihadını dikkate alarak ihtirazi kayıtla beyanda beyan süresinden sonra verilen beyannamelerin pişmanlıkla mı yoksa kendiliğinden mi verildiği konusunda daha önce verdiği karara atıf yaparak ayrıma gitmiştir.

Böylelikle süresinden sonra pişmanlıkla verdiği beyanname üzerine dava açmak isteyen mükellef ile süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesine ihtirazi kayıt koyarak dava açmak isteyen mükellefin durumlarını karşılaştıran Anayasa Mahkemesi, pişmanlıkla verilen beyanda mükellefin hatalı davranışını kabul ederek vergi ziyaına yol açan fiilden pişman olduğuna dikkat çekmiştir.

Sonuç itibariyle Anayasa Mahkemesi kararında, pişmanlıkla verilen beyannamelere ihtirazi kayıt konularak dava açılamayacağının kabul edilmesi yönünde kanuni dayanağı ve kamu yararına dayanan meşru amacı bulunan müdahalenin somut olay bağlamında mükellefe aşırı bir külfet yüklemediği dolayısıyla pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkuk işlemlerine ve cezalarına karşı açılan davaların esası incelenmeden reddedilmesinin mülkiyet hakkının ihlali olmadığı yönünde hüküm vermiştir.

Söz konusu AYM kararı için tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir