Vergi Denetim Hizmetleri

Vergi denetimi ile gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlayarak mükelleflerin, kamunun ve vergi idaresinin istifadesine sunulması sağlanır. Ödenmesi veya iade edilmesi gereken vergilerin ya da istisna edilmesi gereken matrahın doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak yoluyla kamusal görev yerine getirilirken idare ile mükelleflerin ilişkilerinde güven hakim kılınmakta ve bu suretle mükelleflerce talep edilen hususların idarece karşılanmasının hızlanması mümkün olmaktadır.

  • Tam Tasdik Hizmeti
  • KDV İade Hakkı Doğuran İşlemlere İlişkin Tasdik Raporlarının hazırlanması
  • Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri
  • Sermaye Artırım İşlemlerine İlişkin Tasdik Raporları
  • Transfer Fiyatlandırması Raporları
  • Özel Amaçlı Denetim Raporları
  • Diğer Tasdik Raporları