Anayasa Mahkemesi, pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkukuna karşı açılan davanın reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilmediği kararı vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 01.07.2020 tarihli 2016/70 numaralı Kararı 11.08.2020 tarihli ve 31210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Başvuru, pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname

Read more

Kısa Çalışma Ödeneği İle İş Akdi Fesh Yasağının Uzatılması Ve İş Sağlığı Güvenliği Zorunluluklarının Ertelenmesi Konularına İlişkin Kanun Teklifi Tbmm’ye Sunulmuştur

TBMM Başkanlığına sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlara Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik

Read more