Kısa Çalışma Ödeneği – İşten Çıkarma Yasağı – Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süreleri Uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin uzatılmasıyla ilgili 31/07/2020 tarihli 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2810 ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları gereği;

  • Kısa çalışma ödeneği süresi,
  • İşten çıkarma yasağı süresi,
  • Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi,

bir ay daha uzatılmıştır.

Buna göre;

1-) Kısa Çalışma Ödeneği Süresi;

  • Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak,
  • Kısa çalışma ödeneği süre uzatımından yararlanmak için süre uzatımı için yeni bir başvuruya ve uygunluk tespitine gerek bulunmamak,
  • Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için aynı şartları aşmamak kaydıyla,

devam eden kısa çalışma ödeneği uygulamasının bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere bir ay daha uzatılmıştır.

Normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu işyerinin bağlı bulunduğu İŞKUR Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerekmektedir.

2-) İşten çıkarma yasağı;

İşten çıkarma yasağı süresi Cumhurbaşkanı Kararıyla bir ay daha uzatılarak bu süre 17/09/2020 tarihine uzatılmıştır.

Bu yasakla birlikte iş kanununda belirtilen haklı nedenlerle fesih, işin bitimi, işyerinin kapanması vb. gibi nedenler dışında işten çıkarma yapılamamakta.

3-) Nakdi ücret desteği;

İşten çıkarma yasağı ile birlikte işverenin işçisini ücretsiz izne çıkartma süreside ve nakdi ücret desteği süresi de Cumhurbaşkanı Kararıyla bir ay daha uzatılarak bu süre 17/09/2020 tarihine uzatılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *