Bazı Mal Ve Hizmet Teslimlerinde Kdv Oranları Ve Kira Ödemelerinde Stopaj Oranı Düşürüldü

A- 31.12.2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Kdv Oranı Düşürülen Mal Ve Hizmet Teslimleri;

31.07.2020 tarih 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Karara eklenen geçici 6 ncı madde ile aşağıda yer alan mal ve hizmet teslimlerinde 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak ve 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere KDV oranları yeniden belirlendi. 01.01.2021 tarihi itibariyle eski oranlar tekrar uygulanmaya başlayacaktır. 

31.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden ödeme kaydedici cihazların (yazar kasa, pos cihazı, gibi) yeni oranlara göre ayarlanması ve bu tarihte düzenlenecek faturaların yeni oranlara göre düzenlenmesi gerektiğinden uygulamada bunlara dikkat edilerek fazla ve yersiz KDV hesaplanmasına mani olunmalıdır.  

B- 31.12.2020 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Kira Ödemelerinde Yapılan Stopaj Oranı %10 Olarak Uygulanacak;

31.07.2020 tarih 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak ve  31.12.2020 tarihine kadar (bu tarihi dahil)  nakden ve hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Buna göre;

– Kira ödemeleri 31.07.2020 ve sonrasında nakten veya hesaben yapılmış ise stopaj oranı %10 olarak uygulanacaktır. -31.12.2020 tarihini izleyen günden (01.01.2021) itibaren nakden veya hesaben yapılan kira  ödemelerinde, değişiklikten önce yürürlükte olan %20 tevkifat oranı uygulanacaktır.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *