Mücbir Sebep Bitti KDV Tevkifatı Tekrar Başladı

Bilindiği gibi 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi
tevkifata tabi alımlarında tevkifat uygulanmayacağı, bu mükellefler adına 01.04.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında düzenlenecek
faturalarda kısmi KDV tevkifatı yapılmayacağı açıklanmıştı.

Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifata tabi alımlarında tevkifat uygulanmıyordu

01.07.2020 tarihinden itibaren mücbir sebep sona erdiğinden KDV tevkifatı uygulaması yeniden başlamıştır.

Dolayısıyla;

01.07.2020 tarihinden itibaren mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımları içiren faturaların KDV tevkifatlı düzenlenmiş olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *