Çalışma Hayatında Normalleşme Desteği

Bilindiği gibi COVID-19 pandemi sürecinde işverenler için;  Kısa Çalışma Ödeneğine veya Nakdi Ücret Desteğine başvurma imkanları tanınmış olup konuya ilişkin uygulama devam etmektedir. Bu uygulamalardan vazgeçerek normal çalışmaya başlayan işyerleri için 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 Sayılı Kanun ile 01.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere Sosyal Güvenlik Primi Teşviki (normalleşme desteği) sağlanmıştır.

Normalleşme Desteği, asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarının 3 ay süreyle karşılanmasını öngörmektedir. Uygulama usul ve esasları aşağıdaki gibi olacaktır. 

  • 01.07.2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan işyerlerindeki, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlananlardan, normal çalışma düzenine geçenler bu destekten faydalanma kapsamında olacaktır.
  • Bu çerçevede, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapılacaktır.
  • Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısına göre hesaplama yapılacaktır. Örneğin gün sayısı 30 gün olan bir çalışan için işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 TL mahsuplaşma yapılacaktır.
  • Normal çalışma düzenine dönen ve Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 01 – 26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olup SGK tarafından  işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır.
  • Normalleşme Desteğinden yararlanmak isteyen işyerleri başvurularını kuruma gitmeden, e-SGK sistemi üzerinden yapabileceklerdir.
  • e-SGK sistemi üzerinden; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama’ ekranında yer alan ‘7252 sayılı Kanun – 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsünden başvuruyu yapılabilecektir.
  • Normalleşme Desteğinin 3 aylık olan süresi, Cumhurbaşkanı tarafından sektörel olarak veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabilecektir.

Saygılarımızla.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir