GEKAP Beyanlarını Unutmayın!!!

Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7153 sayılı Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” ile 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Ambalaj, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç geri kazanım katılım payı (GEKAP) alınmasına ilişkin uygulamaya ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” ile Ocak 2020 dönemi itibariyle başlanmıştır.

Ayrıca 07.02.2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakan Oluru ile Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar yayınlanmıştır. Sonrasında 29.06.2020 tarih ve 66745475-145.07-132882 sayılı yazı ile “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanmış, böylelikle uygulamaların geliştirilmesi ve açıklayıcı örnekler ile desteklenerek netleştirilmesi amaçlanmıştır. 

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile GEKAP beyanname süreleri değişmiştir. Yapılan Düzenleme ile; Gelir Ve Kurumlar Vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar (poşet satışları dahil) 2020 yılına ait GEKAP beyannamelerini elektronik ortamda yılda iki defa vereceklerdir. 2020 yılı birinci dönem (1. 2. 3. 4. 5. 6. aylar) ait beyanname 31.07.2020 tarihine kadar (31.07.2020 tarihinin ve takip eden günlerin resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 04.08.2020 gününe kadar) verilecektir. 2020 yılı ikinci dönem (7. 8. 9. 10. 11. 12. aylar) ait beyanname 31.01.2021 tarihine kadar verilecektir.

Söz konusu “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7153 sayılı Kanun” için tıklayınız.

Söz konusu “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” için tıklayınız

Söz konusu “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” için tıklayınız.

Söz konusu “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar” için tıklayınız.

Söz konusu “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)” Tebliğ için tıklayınız.

Print Friendly, PDF & Email

GEKAP Beyanlarını Unutmayın!!!” için bir yorum

  • 28 Temmuz 2020 tarihinde, saat 11:07
    Permalink

    Bilgilendirme için teşekkür ederiz. Covid-19 salgını dolayısıyla tüm beyannameler üst üste geldiği bir dönemde sayenizde bu konuyu atlamamış olduk.

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir