Ertelenen Sosyal Güvenlik Primleri İlgili Oldukları Ayda Gider Olarak Dikkate Alınabilir Mi?

Bilindiği üzere, mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerden işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıranlar ile köy ve mahalle muhtarlarının ve isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı olanların;

  • 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, (31.10.2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) 02.11.2020 tarihine,
  • 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine,
  • 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.12.2020 tarihine

kadar ertelenmişti. Peki, ertelenen sosyal güvenlik primleri ilgili oldukları aylarda gider olarak dikkate alınabilecek midir?

Sosyal güvenlik primlerinin ödendiği dönemde gider yazılması esastır. Bununla birlikte, 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması” başlıklı (C) bölümünde;

“… Bu hükümlere göre SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.

Ancak, 506 sayılı Kanunun 80. maddesi gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.”

açıklamasına yer verilmiştir. Böylelikle, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin, henüz ödenmemiş olmasına rağmen yasal düzenlemenin gerektirdiği süre (Ocak ayı) içinde ödenmesi kaydıyla, ilgili olduğu ayda gider olarak kaydedilmesinin önü açılmıştır. Dolayısıyla, SGK tarafından ödeme süresi ertelenen dönemlere ilişkin primlerin de benzer şekilde düzenlemenin gerektirdiği süre içinde ödenmesi kaydıyla, ilgili oldukları dönemlerde gider olarak kaydedilmesi mümkün olmalıdır.

Sonuç olarak; Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sigorta primlerinin, SGK tarafından belirtilen uzatılmış süreler içinde ödenmesi kaydıyla henüz ödenmemiş olmasına rağmen ilgili oldukları aylarda gider olarak dikkate alınabileceği kanaatindeyiz.

Saygılarımızla.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir